Professor Vassilis Papadakis Website

Οι ώρες γραφείου του κ. Παπαδάκη για το εαρινό εξάμηνο 2020 είναι: Δευτέρα: 13.30 - 14:30 | Πέμπτη: 13:30 - 14.30
 

Συχνές Ερωτήσεις Φοιτητών

1. Τα θέματα των εξετάσεων (για το μάθημα της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ) πως είναι συνήθως;

Τα θέματα εξετάσεων ανήκουν συνήθως στις πιο κάτω κατηγορίες
Α) Υποχρεωτική μελέτη περίπτωσης (Swatch). Αν το θέμα εξετάσεων αφορά την Swatch, δεν θα την έχετε μπροστά σας για να τη συμβουλεύσετε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Όμως δεν χρειάζεται να την έχετε αποστηθίσει. Απλά απαιτείται να γνωρίζετε τι αυτή περιγράφει και να είσαστε σε θέση να έχετε άποψη στα ερωτήματα που θα τεθούν.
Β) Νέες μελέτες περιπτώσεων. Αυτές θα είναι της τάξης της 1-3 σελίδων. Θα σας δίνονται στη διάρκεια των εξετάσεων και θα έχετε χρόνο να τις διαβάσετε και να απαντήσετε στα ερωτήματα που θα τις ακολουθούν. Τα ερωτήματα αυτά συνήθως θα έχουν να κάνουν με την περιγραφή της στρατηγικής, την αξιολόγηση στρατηγικής ή την πρόταση νέας στρατηγικής.
Γ) Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice questions). Σχετικά σπάνια επιλέγονται ως θέμα εξετάσεων ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν περίπου 30-50 ερωτήσεις που καλύπτουν όλη την ύλη του μαθήματος. Για να μειωθεί η πιθανότητα αντιγραφής δημιουργούνται περίπου 10 κατηγορίες ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Αυτό σημαίνει ότι ο πιο κοντινός σε εσάς φοιτητής που έχει τις ίδιες ερωτήσεις βρίσκεται 1-3 έδρανα μακριά σας.
Δ) Συνδυαστικές ερωτήσεις. Θα μπορούσε να υπάρξει ερώτηση που να ζητάει το συνδυασμό δύο τεχνικών που έχουν διδαχθεί ή εφαρμογή μιας τεχνικής σε κάποιο πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάποια επιχείρηση.
Ε) Ερωτήσεις που σας ζητείται να εκφράσετε άποψη για κάποιο θέμα που καλύπτει το μάθημα (πχ value discuplines, στρατηγικές ομάδες, προγραμματισμός με βάση σενάρια). Μπορεί να σας ζητηθεί να τεκμηριώσετε την απάντησή σας χρησιμοποιώντας την αβγ τεχνική που διδάχτηκε στο μάθημα.

2. Πρέπει να ξέρουμε απ' έξω τις μελέτες περιπτώσεων (δηλαδή την Swatch που είναι στην ύλη μας);

ΟΧΙ. Σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται να αποστηθίσετε τη Swatch. Ούτε θα απαιτείται να γνωρίζετε συγκεκριμένα νούμερα ή λεπτομέρειες. Από εσάς αναμένω να την έχετε κατανοήσει και να μπορείτε να απαντήσετε σε γενικές ερωτήσεις, σαν αυτές που μας απασχόλησαν στη διάρκεια του μαθήματος.

3. Φοιτητές που δεν παρακολουθούν το μάθημα της Στρατηγικής πόσο εύκολα το περνάνε;

Πρόκειται για βασικό μάθημα του προγράμματος σπουδών. Συνήθως, η πλειοψηφία των ερωτημάτων εξετάσεων έχουν συζητηθεί στο αμφιθέατρο και υπάρχουν ήδη στο βασικό βιβλίο του μαθήματος. Μάλιστα το βιβλίο κατά κανόνα εισέρχεται σε μεγαλύτερο βάθος απ' ότι η συζήτησή μας στο αμφιθέατρο. Όμως το μάθημα της Στρατηγικής είναι περισσότερο ικανότητα στρατηγικής σκέψης και ικανότητα χρήσης των τεχνικών. Το μάθημα και ο τρόπος διεξαγωγής του στο αμφιθέατρο (δηλαδή μέσω πραγματικών μελετών περιπτώσεων και συζήτησης) βοηθά στην εμπέδωση της θεωρίας και τη δημιουργία στρατηγικής σκέψης. Κατά συνέπεια συνιστάται στους φοιτητές να παρακολουθούν το μάθημα καθώς έχει αποδειχθεί και εμπειρικά ότι θυμόμαστε πολύ περισσότερο εκείνα στα οποία συμμετέχουμε ενεργά και όχι εκείνα που απλά διαβάζουμε ή βλέπουμε.
Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος που δεν παρακολουθεί το μάθημα αδυνατεί να το περάσει. Συχνά φοιτητές που δεν παρακολούθησαν αλλά διάβασαν συστηματικά το βιβλίο παίρνουν υψηλούς βαθμούς.

4. Αν κάποιος διαβάσει μόνο τις σημειώσεις από τις παραδόσεις και όχι το βιβλίο του μαθήματος, μπορεί να περάσει το μάθημα;

Αυτή είναι ερώτηση πολλών φοιτητών. Αν οι σημειώσεις που υπάρχουν είναι πολύ καλογραμμένες και ο φοιτητής είναι αρκετά τυχερός ώστε στο συγκεκριμένο εξάμηνο να έχουν συζητηθεί κάποια από τα θέματα των εξετάσεων, τότε μπορεί να περάσει το μάθημα και χωρίς να έχει διαβάσει το βιβλίο. Αυτό όμως είναι μάλλον σπάνιο. Σε κάθε περίπτωση,  φοιτητής που διαβάζει από διαφάνειες ή σημειώσεις μόνο, δύσκολα μπορεί να επιτύχει πολύ υψηλό βαθμό.

5. Τι ποσοστό φοιτητών συνήθως περνά το μάθημα;

Δεν υπάρχουν προκαθορισμένα ποσοστά. Υπάρχουν εξεταστικές περίοδοι που τα ποσοστά επιτυχίας είναι πολύ υψηλά και άλλες όπου υπάρχουν πιο μεγάλα ποσοστά αποτυχίας. Για παράδειγμα τον Σεπτέμβριο του 2015 πήρε προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα περίπου το 70% των φοιτητών. Σε άλλες εξεταστικές περιόδους το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερο.

6. Βάζετε μεγάλους βαθμούς;

Δεν έχω κανένα πρόβλημα να βάλω εννιάρια και δεκάρια. Ένα καλό γραπτό πρέπει να ανταμείβεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε χρόνο δίνω περίπου 100 συστατικές επιστολές σε φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους (για τις οποίες συστατικές προϋπόθεση είναι ο βαθμός στο μάθημα να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του οκτώ). Αυτό σημαίνει ότι ικανό ποσοστό φοιτητών βαθμολογείται με 8,9 και 10. Βέβαια αυτό δεν συνεπάγεται ότι όλοι παίρνουν ψηλούς βαθμούς. Ούτε ότι όλοι παίρνουν προαγώγιμο βαθμό στο μάθημα.

7. Να διαβάζουμε όλο το βιβλίο ή μόνο τα SOS;

Θα σας συνιστούσα να διαβάζετε όλο το βιβλίο. Πολλοί φοιτητές για παράδειγμα δεν διαβάζουν τα παραρτήματα των κεφαλαίων. Αυτό είναι λάθος καθώς ενδέχεται κάποιο θέμα εξετάσεων να προέρχεται από παράρτημα. 
Επίσης άλλοι φοιτητές δεν διαβάζουν τα τελευταία κεφάλαια καθώς δεν προλαβαίνουν.
Τέλος, συχνά μου αρέσει να βάζω θέματα τα οποία δεν έχουν μπει στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι κάτι που θεωρείται SOS (γιατί έχει "πέσει" σε παλιότερες περιόδους), μπορεί να μην μπει ως θέμα εξετάσεων για αρκετό καιρό.

8. Να διαβάσουμε και τα παραρτήματα;

Εννοείται! Στα παραρτήματα συνήθως εντάσσονται χρήσιμες τεχνικές και όχι άχρηστο υλικό του μαθήματος. Κατά συνέπεια πολλές φορές τα θέματα εξετάσεων προέρχονται από τα παραρτήματα. Είναι κρίμα να έχετε διαβάσει τις 400 σελίδες της ύλης, να έχετε αγνοήσει τις 30 σελίδες των παραρτημάτων και να πέσει θέμα εξετάσεων από κάποιο παράρτημα.....

9. Στο πρόγραμμα των εξετάσεων υπάρχει διάστημα 2:30 ωρών. Στην πράξη συνήθως οι εξετάσεις διαρκούν δύο ώρες. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Πράγματι συνήθως η αναγραφόμενη στο πρόγραμμα διάρκεια των εξετάσεων είναι 2:30 ώρες. Ο λόγος για τον οποίο συνήθως αιτούμαι 2:30 ώρες χρονικό περιθώριο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ιδιαίτερα σε τμήματα όπως το ΟΔΕ το μάθημα καταλαμβάνει μέχρι και 12 αμφιθέατρα. Επειδή τα θέματα δεν δίνονται ταυτόχρονα σε όλα τα αμφθιέατρα, είναι πιθανόν η εξέταση σε κάποια από αυτά, να ξεκινήσει αρκετά αργοπορημένα. Δεν θα ήθελα, να έλθουν οι φοιτητές του επόμενου μαθήματος και να προσπαθούν να εισέλθουν στην αίθουσα τη στιγμή που εσείς προσπαθείτε να συγκεντρωθείτε και να γράψετε τις τελευταίες σκέψεις σας. Γι' αυτό πάντα ζητάω περισσότερο χρόνο από αυτόν που πραγματικά χρειαζόμαστε, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη άνεση για εσάς που εξετάζεστε. Σε κάθε περίπτωση o πραγματικός χρόνος των εξετάσεων είναι συνάρτηση των εκάστοτε θεμάτων που δίνονται. Κάποιες φορές η διάρκεια των εξετάσεων είναι μόλις 1:30 ώρες. Συνήθως είναι 2 ώρες.

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τμήμα ΟΔΕ Επιχειρησιακή Στρατηγική Συχνές Ερωτήσεις Φοιτητών

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, 10434 Αθήνα
  • Γραφείο: Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου, 1ος όροφος, απέναντι από την Πρυτανεία. 
  • Τηλέφωνο Γραφείου: 210-8203 272
  • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

  • Οι ώρες γραφείου του κ. Παπαδάκη
    για το εαρινό εξάμηνο 2020 είναι:
  • Δευτέρα: 13.30 - 14:30
    Πέμπτη: 13:30 - 14.30