Professor Vassilis Papadakis Website

Οι ώρες γραφείου του κ. Παπαδάκη για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2022 είναι: Τρίτη 14 Ιουνίου 10.00 - 14.00 | Δευτέρα 20 Ιουνίου 17.00 - 18.00 | Τετάρτη 22 Ιουνίου 16.00-17.00 | Δευτέρα 4 Ιουλίου 12.00 - 13.00
 

Θέματα Eπιχειρησιακής Πολιτικής και Στρατηγικής (ΘΕΠΣ)

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ (συνδιδασκαλία με Α. Ιωαννίδη)

Στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, πιστεύουμε ότι ένα από τα πιο σημαντικά εφόδια που μπορούμε να προσφέρουμε στους φοιτητές μας είναι να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν τη στρατηγική τους σκέψη. Να βλέπουν μακριά, να κατανοούν τις εξελίξεις και να προσαρμόζονται σ' αυτές ή/και ιδανικά να τις επηρεάζουν. Για τούτο εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία υπάρχει στο πρόγραμμα της κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων υποχρεωτικό το μάθημα των Θεμάτων Επιχειρησιακής Πολιτικής και Στρατηγικής (ΘΕΠΣ ), ένα προχωρημένο μάθημα στρατηγικής, το οποίο φιλοδοξεί να δώσει στους φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν θεωρητική και πρακτική γνώση σε μια σειρά επίκαιρων θεμάτων στρατηγικής.

Το μάθημα θα προσπαθήσει να προσεγγίσει μια πληθώρα στρατηγικών θεμάτων που απασχολούν κάθε επιχείρηση. Ενδεικτικά θα αναπτύξουμε:

 1. Nεότερες απόψεις για τη Στρατηγική. Τι δημιουργήθηκε μετά τον Michael Porter; Στο πλαίσιο αυτό συζητούνται μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες θεωρίες που αναπτύχθηκαν. Χαρακτηριστικά αναλύονται: η στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών, το διαμάντι της στρατηγικής, η στρατηγική Τζούντο, ο συν-ανταγωνισμός και πολλά άλλα.
 2. πως διαμορφώνεται η στρατηγική και γιατί ακόμα και οι πιο αξιοθαύμαστες επιχειρήσεις και τα πιο ικανά στελέχη συχνά λαμβάνουν καταστροφικές αποφάσεις στρατηγικής; Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις μας για να αποφύγουν τις παγίδες στη στρατηγική σκέψη;
 3. Πολλές φορές οι επιχειρήσεις μας επινοούν εξαιρετικές στρατηγικές. Και όμως συχνά η στρατηγική αποτυγχάνει. Εδώ τα προβλήματα συνήθως εντοπίζονται όχι στη σύλληψη της στρατηγικής αλλά στην υλοποίησή της. Αυτό ακριβώς είναι και το επίκεντρο της συγκεκριμένης ενότητας. Πως μπορούν οι επιχειρήσεις μας να διαχειριστούν τις αλλαγές και να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τις στρατηγικές αποφάσεις που λαμβάνουν.
 4. Συχνά ακούμε και διαβάζουμε ότι οι επιχειρήσεις μας θα πρέπει να καινοτομούν στρατηγικά, να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Πως όμως γίνεται αυτό; Πως μπορεί μια επιχείρηση να καινοτομήσει στρατηγικά; Οι στρατηγικοί καινοτόμοι πετυχαίνουν ή αποτυγχάνουν; Πως αντιδρούν οι υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις;
 5. Γνωρίζετε ότι μερικές από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις δεν είναι πραγματικοί καινοτόμοι αλλά μιμητές; Βεβαίως η μίμηση συνήθως έχει μια αρνητική χροιά, όμως η δημιουργική μίμηση μπορεί να προσδώσει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε μια επιχείρηση. Όμως, πως μπορεί μια επιχείρηση να γίνει ένας δημιουργικός μιμητής ; Ποια η διαδικασία; Ποια τα προβλήματα;
 6. Ta τελευταία τριάντα χρόνια έχουν δημιουργηθεί δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις με πολλαπλές δραστηριότητες. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανάγκη για ξεκαθάρισμα του πως το 'εταιρικό κέντρο' ή στρατηγείο θα ελέγξει, θα καθοδηγήσει και θα προσθέσει αξία στη λειτουργία των θυγατρικών του επιχειρήσεων. Ακόμα και στην πατρίδα μας παρατηρούμε τη δημιουργία μεγάλων ομίλων επιχειρήσεων οι οποίες ελέγχουν πολλές θυγατρικές εντός και εκτός συνόρων. Κλασσικό παράδειγμα αποτελούν οι μεγάλοι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι αλλά και πολλές εγχώριες επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς.
 7. Κλαδικές Συναθροίσεις ( Industry Clusters ): Πως δημιουργούνται οι μηχανισμοί αυτοί ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που εντάσσονται σ' αυτές; Ποια είναι τα κριτήρια σύστασης-δημιουργίας μιας κλαδικής συνάθροισης; Ποιες είναι οι πιο επιτυχημένες κλαδικές συναθροίσεις διεθνώς; Υπάρχουν παραδείγματα κλαδικών συναθροίσεων στην Ελλάδα ;
 8. Κλάδος των Συμβούλων Επιχειρήσεων ( Management Consulting Industry ): Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του και πως τμηματοποιείται; Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές του διεθνώς και στην Ελλάδα; Ποιες είναι οι σημαντικότερες επιχειρήσεις διεθνώς και στην Ελλάδα; Πως μπορείτε να σταδιοδρομήσετε στον κλάδο αυτό;
 9. Σύγχρονες μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων: Συγκριτική αξιολόγηση, έλεγχος αποτελεσματικότητας, χρήση αυτών στην Ελλάδα και διεθνώς.
 10. Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα ( Public Private Partnerships ): Ποια είναι η σκοπιμότητα αυτών; Ποιες είναι οι μορφές που λαμβάνουν στην Ελλάδα και διεθνώς; Με ποιους τρόπους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα αυτών;
 11. Στρατηγικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων: Είναι προτιμότερη η οργανική ανάπτυξη ( organic growth ) μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών από την εξωτερική ανάπτυξη ( external growth ) μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων και γιατί; Τι είναι αυτό που δημιουργεί αξία σε μια επιχείρηση; Ποιοι είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί η σύγχρονη επιχείρηση; Ποια είναι η μέχρι σήμερα αναπτυξιακή πορεία αλλά και οι προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων;
 12. Διαχείριση Εταιρικής Φήμης ( Reputation Management ): Ποιο είναι το σήμερα το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχεία μιας επιχείρησης και γιατί; Ποιοι είναι οι πυλώνες της εταιρικής φήμης; Πως μπορούμε να μετρήσουμε τη φήμη μιας επιχείρησης ή ενός κλάδου;
 13. Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών ( Process Management ): Γιατί είναι περισσότερο από ποτέ σήμερα απαραίτητη η καταγραφή και η απλοποίηση όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών μιας επιχείρησης; Ποια είναι η σημασία των Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων Διοίκησης για μια επιχείρηση; Πως συνδέεται η αποτελεσματικότητα αυτών με το έργο της καταγραφής και βελτιστοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών;

 

TΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα των Θεμάτων Επιχειρησιακής Πολιτικής και Στρατηγικής δεν βασίζεται σε αδιάκοπη παράδοση εννοιών από την πλευρά των διδασκόντων και παρακολούθηση και τήρηση σημειώσεων από τον φοιτητή. Τις περισσότερες φορές το μάθημα θα εξελίσσεται σαν μια συζήτηση που συνήθως θα βασίζεται σε συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων (case studies). Αυτές θα σας δίνονται συνήθως εκ των προτέρων έτσι ώστε να έχετε την δυνατότητα να τις μελετάτε πριν από το μάθημα στο οποίο και θα συζητηθούν.

Οι πιο αξιομνημόνευτες από αυτές είναι η KPMG και η Enron Enron αποτελεί πιθανότατα μια από τις πιο εκκωφαντικές καταρρεύσεις εταιρειών στην ιστορία της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας. Μια αξιοθαύμαστη εταιρεία η οποία απέτυχε 'εν μια νυκτί'. Τα διδάγματα από τη μελέτη της Enron είναι πάρα πολλά για όλους μας.

Η KPMG αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης επιχείρησης στο χώρο των συμβουλευτικών-ελεγκτικών υπηρεσιών η οποία αποφάσισε να εισάγει στρατηγικές αλλαγές ενώ ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Αυτό από μόνο του αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση καθώς οι επιχειρήσεις μας συνήθως αλλάζουν όταν είναι αναγκασμένες να το πράξουν. Πως λοιπόν μια πολύ επιτυχημένη επιχείρηση ξεκινά σημαντικές αλλαγές. Πως πείθει τους ανθρώπους της να αλλάξουν; Πως μαζί με τη στρατηγική είναι απαραίτητο να αλλάξει τα συστήματα, την οργάνωση, το στυλ διοίκησης με απώτερο στόχο να αλλάξει τη συμπεριφορά των ανθρώπων της; Σε τι βαθμό οι αλλαγές αυτές είναι επιτυχημένες; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που πραγματεύεται η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η εργασία του μαθήματος είναι προαιρετική και μετράει για το 40% του τελικού βαθμού. Η εργασία μπορεί να εκπονηθεί από ομάδα έως τεσσάρων φοιτητών. Η σχετική αίτηση συμμετοχής στην εργασία έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο eClass . Οι ομάδες που θα εκπονήσουν εργασία θα πρέπει να παρουσιάσουν την επιτελική σύνοψη αυτής (executive summary) διάρκειας 10 λεπτών σε μία από τις τελευταίες συναντήσεις του μαθήματος και να παραδώσουν την ολοκληρωμένη εργασία κατά την ημέρα της εξέτασης. Η θεματολογία και το προτεινόμενο περίγραμμα της εργασίας έχουν αναρτηθεί στο eClass . Στη περίπτωση που επιλέξετε να μην εκπονήσετε εργασία, η αξιολόγησή σας θα βασιστεί εξ' ολοκλήρου στην τελική εξέταση.

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Ως βασικό βιβλίο του μαθήματος προτείνεται το:  Παπαδάκης Βασίλης, Επίκαιρα Θέματα Στρατηγικής των Επιχειρήσεων: Εκδόσεις Μπένου, 2η έκδοση, 2018 (σημαντικά διαφοροποιημένη ως προς την 1η έκδοση του 2009).


Το  βιβλίο καλύπτει  τις βασικές απαιτήσεις του μαθήματος, δίνοντας ταυτόχρονα την Διεθνή αλλά και την Ελληνική διάσταση στα Επίκαιρα θέματα της Επιχειρησιακής Στρατηγικής. 

Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα εξής κεφάλαια του βιβλίου:

 
Κεφάλαιο 1(Νεότερες Αντιλήψεις για τη Στρατηγική). (Όλο το κεφάλαιο εκτός από:  α) 3η συνεισφορά-καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου σελ. 60-70, β) 5η συνεισφορά-Κλαδικές Συναθροίσεις σελ. 83-94, γ) 6η συνεισφορά Θεωρία του Συν-Ανταγωνισμού σελ 95-101, δ) Judo Strategy, σελ. 101-108)
 
 Κεφάλαιο  2(Διαμόρφωση Στρατηγικής και Εμπόδια στη Στρατηγική Σκέψη. Στην ύλη είναι οι σελίδες 147-179)
 
 Kεφάλαιο   3   (Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών)
 
 Kεφάλαιο   4   (Στρατηγική Καινοτομία)
 
 Kεφάλαιο   7   (Εταιρική Διακυβέρνηση και Στρατηγική)
 
 Μελέτη Περίπτωσης KPMG: Τμήμα Α και Τμήμα Β
 
 Μελέτη Περίπτωσης 2: Enron: Η Κατάρρευση του Γίγαντα της Ενέργειας
 
Τις δύο μελέτες περιπτώσεων (KPMG και Enron) οι φοιτητές οφείλουν να τις γνωρίζουν σε γενικό επίπεδο. Αν υπάρξει θέμα εξετάσεων βασισμένο σ’ αυτές δεν θα έχουν μπροστά τους το βιβλίο. Όμως το όποιο θέμα εξετάσεων δεν θα ζητάει τίποτα το εξεζητημένο αλλά γνώση των μελετών περιπτώσεων σε γενικές γραμμές.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ κ. Ιωαννίδη από το e-class του μαθήματος

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στην ιστοσελίδα του Β. Παπαδάκη (www2.ode.aueb.gr/papadakis ) καθώς και στο e - class του μαθήματος μπορείτε να βρείτε σημαντικό υλικό για: 1) τις εργασίες, 2) διαφάνειες του μαθήματος, 3) υλικό που μπορείτε να 'κατεβάσετε', 4) συμβουλές για την καλύτερη μελέτη του μαθήματος κ.α.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τα θέματα των εξετάσεων θα απαιτούν κριτική σκέψη και όχι αποστήθιση. Επίσης απαιτείται γνώση της ύλης του βιβλίου και του υλικού που βρίσκεται στο eClass , καθώς και παρακολούθηση των μαθημάτων. Συνήθως στις εξετάσεις του μαθήματος δίνονται 3-4 ερωτήσεις κρίσεως, στις οποίες καλείστε να απαντήσετε. Ο χρόνος της εξέτασης είναι συνάρτηση των εκάστοτε θεμάτων και συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 1:30-2 ωρών.

Σημείωση 1: H ύλη αυτή αναφέρεται στο Φθινοπωρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Ενδέχεται στο μέλλον να τροποποιηθεί.
 
Σημείωση 2: Στην εξεταστέα ύλη συμπεριλαμβάνονται και τα παραρτήματα των κεφαλαίων.
ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τμήμα ΟΔΕ Θέματα Επιχειρησιακής Πολιτικής και Στρατηγικής Περιγραφή μαθήματος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, 10434 Αθήνα
 • Γραφείο: Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου, 1ος όροφος, απέναντι από την Πρυτανεία. 
 • Τηλέφωνο Γραφείου: 210-8203 272
 • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 • Οι ώρες γραφείου του κ. Παπαδάκη
  για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2022 είναι:
 • Τρίτη 14 Ιουνίου 10.00 - 14.00
  Δευτέρα 20 Ιουνίου 17.00 - 18.00
  Τετάρτη 22 Ιουνίου 16.00-17.00
  Δευτέρα 4 Ιουλίου 12.00 - 13.00