Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 Επιλεγμένα άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε διεθνή περιοδικά/βιβλία: