Ύλη εξετάσεων

(Από το ακαδ. έτος 2016-17 το μάθημα στο Τμήμα Μ&Ε έχει αλλάξει χαρακτήρα και διδάσκεται από τον κο Σταθακόπουλο και τον κο Μανωλόπουλο. Κατά συνέπεια ανατρέξτε στο e-class που έχει δημιουργηθεί για το μάθημα και όχι στην περιγραφή που ακολουθεί!

 

Βασικό Βιβλίο. Β. Παπαδάκης, Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α': Θεωρία, Eκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα 2012, 6η έκδοση. (Νέα Έκδοση Οκτ 2012)

Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται όλο το βιβλίο, εκτός των κεφαλαίων: 9 (Στρατηγική Διεθνοποίησης), 11 (Στρατηγικές Συμμαχίες) 14 (λήψη στρατηγικών αποφάσεων και διαμόρφωση στρατηγικής), 15 (τεχνικές χαρτοφυλακίου για λήψη στρατηγικών αποφάσεων) και 16 (Επιχειρηματικό Σχέδιο).

Επίσης εκτός ύλης είναι η μελέτη περίπτωσης της Swatch.

Προσοχή: H ύλη αυτή αναφέρεται στο Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. Ενδέχεται στο μέλλον να τροποποιηθεί.