Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική - Διαφάνειες

Μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες του μαθήματος σε μορφή pdf. Διαλέξτε εάν θέλετε να βλέπετε 2 ή 3 διαφάνειες ανά σελίδα.