Σύνδεσμοι Στρατηγικής

Εταιρείες Συμβούλων Στρατηγικής

McKinsey

DELOITTE

ATKerney

The Boston Consulting Group

Booz-Allen & Hamilton

Marakon Associates

 

Περιοδικά Σχετικά με τη Στρατηγική

Elsevier

Journal of Bussin. Strategy

Strategy + Business

MCB University Press

The McKinsey Quarterly

Harvard Business Review

MITSloan

Competia

Organization Science

Journal of Managment

Wiley Blackwell

Ακαδημαϊκοί Οργανισμοί

Strategic Management Society

ΑΟΜ

Organization Sicence

SCIP.org

Strategic Planning Society

British Academy of Managment

  

Πανεπιστήμια

Harvard University

HAAS School of Business

Stanford University

Columbia University

Northwestern University

UCLA

INSEAD

NYU

University of Oxford

London Business School

University De Barcelona