Στρατηγική Σκέψη και Πρακτική

Book-EpikairaThemataStratigikis

Η κατάλληλη στρατηγική και ο σωστός στρατηγικός σχεδιασμός αποτελούν τα θεμέλια της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της διαρκούς επιτυχίας της επιχείρησης. Συνεπώς, η αποτελεσματικότητα και επιτυχημένη καριέρα των στελεχών εξαρτάται από τις ικανότητες να εξασφαλίζουν τις κατάλληλες στρατηγικές στις εκάστοτε συνθήκες του περιβάλλοντος που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, είναι αβέβαιο, πολύπλοκο και έντονα ανταγωνιστικό.
 
Το παρόν βιβλίο δεν αποτελεί ένα ακαδημαϊκό εγχειρίδιο αλλά ένα πολύτιμο πρακτικό οδηγό που αναπτύσσει τη στρατηγική σκέψη και τις ικανότητες στρατηγικής ανάλυσης, λήψης στρατηγικών αποφάσεων και στρατηγικού σχεδιασμού των στελεχών όλων των ιεραρχικών επιπέδων.
 
Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε πολυάσχολα στελέχη όλων των ιεραρχικών επιπέδων, τα οποία αναζητούν έναν σύντομο, ευκολοδιάβαστο, κατανοητό και πρακτικό οδηγό, ο οποίος να τους ξεναγεί στη στρατηγική των επιχειρήσεων. Η βασική θεωρία της στρατηγικής παρουσιάζεται σε σύντομα-ευκολοδιάβαστα κεφάλαια. Κάθε ένα από αυτά ξεκινά με ερωτήσεις προς τον αναγνώστη ή με κάποια μελέτη περίπτωσης. Ο αναγνώστης καλείται να απαντήσει τις ερωτήσεις ή να ανταποκριθεί στη μελέτη περίπτωσης. Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή της θεωρίας του κεφαλαίου και η σύνδεση της θεωρίας με τη μελέτη περίπτωσης και τις απαντήσεις που έδωσε ο αναγνώστης. Κάθε κεφάλαιο συνήθως ολοκληρώνεται με άσκηση, η οποία συνδέει τη θεωρία με την επιχείρηση στην οποία εργάζεται ο αναγνώστης. Με τον τρόπο αυτό του δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόσει τη θεωρία και τις τεχνικές της στρατηγικής με την επιχειρηματική πραγματικότητα.
 
Το περιεχόμενο του βιβλίου συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη: